Lôn Drwy’r Galon

Clawr O Fewn Dim

Dwi ‘di croesi Bwlch yr Oernant
Dwi ‘di dringo Bwlch y Groes
Dwi ‘di llusgo drwy’r Drenewydd
Dwi ‘di treulio hanner oes
yn croesi’r ffin yn Ewlo
lle mae gras yn drech na ras
Dwi ‘di gorfod brecio’n sydyn
yn Bow Street a Phantglas.

Ac mae’r lôn sy’n mynd drwy nghalon
yn dirwyn hyd y wlad
yn troelli fel tro gwcw
ar fynydd du fy nhad,
Ond pan fydd hi yn agor
a minnau’n cyrchu’r wawr,
dwi’n gwibio hyd y glannau
gan ddal fy nhroed i lawr.

Dwi ‘di gyrru heibio i Gorris
Heb weld ‘run enaid byw
Ac ar droad uwch Llanrhystud
Cofio’r brad fu wrth y llyw
Dwi ‘di mentro ffordd Clywedog
Rowndio cornel y Tŷ Hyll,
Dwi ‘di profi’r wefr gartrefol
o weld Ganllwyd yn y gwyll.

Ac mae’r lôn sy’n mynd drwy nghalon
yn dirwyn hyd y wlad
yn troelli fel tro gwcw
ar fynydd du fy nhad,
Ond pan fydd hi yn agor
a minnau’n cyrchu’r wawr,
dwi’n gwibio hyd y glannau
gan ddal fy nhroed i lawr.

Cloddiau blêr a waliau cerrig, stretchys da, troadau peryg,
Llethrau serth yn agor at y lli,
Cytiau sinc a faniau paned, bröydd beirdd a’r tai lle’u ganed
Maen nhw i gyd ar fap yr hyn wyf fi.

Ac mae’r lôn sy’n mynd drwy nghalon
yn dirwyn hyd y wlad
yn troelli fel tro gwcw
ar fynydd du fy nhad,
Ond pan fydd hi yn agor
a minnau’n cyrchu’r wawr,
dwi’n gwibio hyd y glannau
gan ddal fy nhroed i lawr.

 

Lôn Drwy’r Galon
Hawlfraint © 2018 Cadi Gwen

Mwy o ganeuon

Cadi Gwen

Dilynwch fi