Geiriau Gwag

Clawr Geiriau Gwag

Ro’n i’n werth y byd yn grwn
Pan oedd dy filltir di yn sgwâr,
Ro’n i’n gwneud dy galon rasio
Cyn i chdi brynu’r car;
Roet ti ti dros dy ben a’th glustiau
Cyn i chdi landio ar dy draed
Ro’n i’n goelcerth yn dy enaid
Cyn i’r cwrw oeri’r gwaed.

Ond pan dd’wedaist y deuai haul ar fryn
A bod fory heb ei dwtsh
Bod ein ffordd yn glir i fan gwyn fan draw
Ro’n i’n gwybod bod chdi’n siarad rwtsh;
Achos dwi ‘di gweld drwy lygaid glas
Be sy’n ddu a gwyn i mi
Fod y lle oedd yn dy galon
Mor wag â’th eiriau di.

Fi oedd yr ateb i’th weddïau
Cyn i chdi golli ffydd,
Fi oedd dy angel ar y ddaear
Cyn i chdi godi’n rhydd;
Ac roedd yr heulwen yn fy ngwenau
Cyn i chdi ddawnsio yn y glaw
Roedd fy llais yn asio’n berffaith
Cyn i chdi newid traw.

Ond pan dd’wedaist y deuai haul ar fryn
A bod fory heb ei dwtsh
Bod ein ffordd yn glir i fan gwyn fan draw
Ro’n i’n gwybod bod chdi’n siarad rwtsh;
Achos dwi ‘di gweld drwy lygaid glas
Be sy’n ddu a gwyn i mi
Fod y lle oedd yn dy galon
Mor wag â’th eiriau di.

Mae’r pili pala yn fy stumog
Wedi hedfan yn bell,
Ac mae’r alaw heb dy eiriau
Gymaint yn well.

A phan dd’wedaist y deuai haul ar fryn
A bod fory heb ei dwtsh
Bod ein ffordd yn glir i fan gwyn fan draw
Ro’n i’n gwybod bod chdi’n siarad rwtsh;
Achos dwi ‘di gweld drwy lygaid glas
Be sy’n ddu a gwyn i mi
Fod y lle oedd yn dy galon
Mor wag â’th eiriau di.

Hawlfraint © 2018 Cadi Gwen

Mwy o ganeuon
Gwrando ar Spotify

Cadi Gwen

Dilynwch fi